Foto : Halfvastenstoet 1907 (3)
Omschrijving

8 foto's : (1 en 2) De Vaste Ring (Antwerpen) met praalwagen en groep : Le Royaume des Gnomes. Op de Zeedijk (1) en op de hoek van de Louisastraat en de Van Iseghemlaan (2) ; (3 en 4) De Jonge Turners (Oostende) : Expansion Coloniale ; (5) Praalwagen van Le Rat Mort : Le Chart du Rat Mort ; (6) Char des Reines de la Mi-Carême de Paris ; (7) Les 5 parties du Monde en (8). Bij de laatste twee foto's zijn de groepen niet te duiden. De foto's staan in de volgorde zoals de stoet uitging, uitgezonderd de laatste twee. - Map 006 C-17a-h
Verdere literatuur : L'Echo d'Ostende, 30/03/1907, p.1-2 en 02/04/1907, p. 1-2

31/
03/
1907