Foto : Haringbal 1959
Omschrijving

Negatief : 6 x 9 cm. - Burgemeester Jan Piers komt toe op het Haringbal in 't Witte Paard. Achter hem, schepen Kamiel Dehouck en voor hem, carnavalist Norbert Van der Cruyssen

14/
02/
1959