Foto : Haven
Omschrijving

Een uitgebrand jacht dat aangemeerd lag bij het clubgebouw van de R.Y.C.O. (Royal Yacht Club Oostende) in de achterhaven. Huidig clubhuis naar ontwerp van architect G. Hobé (Brussel) van 1905 en ingehuldigd in 1906. Beschermd als monument  bij MB van 19/02/2002

1950
1960