Foto : Het klooster der Arme Claren Colettinen (1935)