Foto : Het Sint-Jozefsinstituut. Alfons Pieterslaan