Foto : Het stadhuis tijdens de installatie van de beiaard. 1895