Foto : Het Wapenplein (1910)
Omschrijving
Het Noorderlijk gedeelte van het Wapenplein. Van rechts naar links : De Stadsbibliotheek, het "Hotel Du Damier", de "Cercle Coecilia, "The Falstaff" en "Les Grandes Galéries Belges". Een stoer trekt voorbij.
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 2
1985
Pagina
53