Foto : Het Wapenplein en het Stadhuis (1895)
Omschrijving
In 1895 kreeg het Stadhuis een nieuwe toren. De beiaard in deze toren bevatte 40 klokken. Het eerste beiaardconcert werd op 12 januari 1896 uigevoerd door beiaardier M. Denyn uit Mechelen. Op de hoek Breidelstraat (links) en de Kerkstraat het "Hôtel de la Grande Bourse"
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 3
1987
Pagina
31