Foto : Het zeil- en schoolschip "Mercator". Detail