Foto : Hôtel Terminus en Hôtel des Tribunes
Omschrijving

Afdruk. - 19 x 29 cm. - . - Ostende - Grottes. Hôtel Terminus et Hôtel des Tribunes
Hotel Terminus op de hoek van de Troonstraat en de Hotelstraat (later 17 Oktoberstraat, bestaan nu niet meer), rechts ernaast Hotel des Tribunes in de Troonstraat