Foto : Inhuldiging van het "Palais des Thermes" door Koning Albert I en Koningin Elisabeth. 28/06/1933
Omschrijving

Formaat : 18 x 13 cm. - Aankomst van Koning Albert I en Koningin Elisabeth te Oostende voor de inhuldiging van het "Palais des Thermes". Links, schepen Georges Verhaeghe en rechts, burgemeester Edouard Moreaux.

28/
06/
1933