Foto : Inhuldiging Vismijn. 1951
Omschrijving

Koning Boudewijnin gesprek tijdens de inhuldiging van de Vismijn. De officier naast de koning is Daniël Geluyckens, ordonnanceoffiier. Hij was ordonnanceofficier van 1950-1959.

22/
07/
1951