Foto : Jongeren van de SHAPE bezoeken het schoolschip "Mercator" te Oostende. 20/04/1968