Foto : Jumelage Oostende-Monaco
Omschrijving

Jumelage van Oostende met Monaco.De genodigden op het balkon van het consulaat van Monaco in de Van Iseghemlaan eigendom van de familie PORTA . Derde van links, schepen Jozef VANDENKIEBOOM, dan Marie-Jozef PORTA, consul van Monaco en schepen, schepen Kamiel DEHOUCK, deken René BUTAYE, de burgemeester van Monaco de heer BOISSON. Vierde van rechts John LAUWEREINS, schepen. 

22/
06/
1958