Foto : klasfoto : Volksschool in de Sint-Sebastiaanstraat