Foto : Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate"
Omschrijving

Formaat : 15 x 10 cm. -  Feest in Hotel Burlington naar aanleiding van de voorzitterswissel van Van Iseghem August en Vilain Omer. Links, Vilain Omer en Van Iseghem August houdt een toespraak. In het midden, mevr. Van Iseghem (24 april 1999).

24/
04/
1999