Foto : Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate"