Foto : Oudstrijders van het 3e en 23e Linieregiment.
Omschrijving

Een groep veteranen van het 3de en 23ste linieregiment tijdens een vaderlandse plechtigheid bij het "Monument voor de Gesneuvelden van het 3de en 23ste Linieregiment", nabij hun voormalige kazerne aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan.

1950
1960