Foto : Plechtige inhuldiging van het Oostends Paviljoen op Expo 58. 04/05/1958