Foto : Plechtige ontvangst van John Glenn op het stadhuis (02)
Omschrijving

Formaat : 18 x 24 cm. - Ruimtevaarder John Glenn ontving de stadsmedaille uit de handen van John Lauwereins, waarnemend burgemeester. Naast hem, zijn dochter. Zijn echtgenote Anna Castor kreeg bloemen.

22/
05/
1966