Foto : Prins Karel, regent van België
Omschrijving

Vergroting. - Formaat : 30 x 39,5 cm. - Prins Karel, regent van België was aanwezig op de militaire plechtigheid naar aanleiding van de overhandiging van het vaandel aan de Zeemacht en de uitreiking van eretekens. Het begin van de plechtigheid greep plaats op het Wapenplein. Er stond ook een tribune opgesteld aan de ingang van de Koninklijke Schouwburg in de Van Iseghemlaan, waar de prins en zijn genodigden het defilé van de troepen volgden. (onder voorbehoud : hier in aanwezigheid van zijn vleugeladjudant kolonel Van Nerom) 

13/
09/
1946