Foto : Prins Karel, regent van België, ontmoet de vaderlandslievende verenigingen. Van Iseghemlaan. 13/09/1946
Omschrijving

Foto : 13 x 18 cm. - Prins Karel ontmoet de vaderlandslievende verenigingen naar aanleiding van de militaire plechtigheid voor de overhandiging van het vaandel aan de Zeemacht en de uitreiking van eretekens. Er was aan de ingang van de Koninklijke Schouwburg in de Van Iseghemlaan een tribune opgesteld waar de prins en de genodigden het defilé van de troepen volgden. De prins begroet de vaderlandslievende verenigingen opgesteld met hun vlaggen. Het begin van de plechtigheid greep plaats op het Wapenplein. Prins Karel was regent van België in de periode 1944-1950. Map 014B/101

13/
09/
1946