Foto : Prins Karel tijdens een kunsttentoonstelling