Foto : Residentie "Venuskam". Van Iseghemlaan 16
Omschrijving

Formaat : 15 x 10 cm. - Appartementsgebouw "Venuskam", hoek Van Iseghemlaan en Kapucijnenstraat. De gevelsculptuur "Venuskam" is van beeldhouwer Hubert Minnebo. Het is 11 meter hoog. Ze stelt, van boven naar onder, een vogel, een vrouw en een vis voor. De vis staat voor de zee, de vrouw voor de aarde en de vogel voor de lucht. Het vierde oerelement, het vuur, ontbreekt hier figuratief, maar is terug te vinden in het materiaal van het kunstwerk, het koper, dat uit het vuur geboren is en ook symbool staat voor de zon. Het verbergt de "blinde muur" waarachter de autolift schuilgaat en werd geplaatst in 2003

2004