Foto : Salvador Dali. Tentoonstelling. Kursaal Oostende. 12-21/04/1968