Foto : Troepen terug uit Congo. 1960
Omschrijving

Formaat : 13 x 18 cm., beschadigd. - De troepen defileren voorbij de eretribune nabij het Monument der Zeelieden. We herkennen o.a. van links naar rechts : de schepenen Kamiel Dehouck en Roger De Kinder, kapitein-ter-zee Jules Delforge, burgemeester Jan Piers... - Map 014 B-32

27/
08/
1960
Herkomst
Vervaardiger