Foto : Tweede Wereldoorlog. Scheepswerf Béliard-Crighton. Betonningsvaartuig (02)