Foto : Tweede Wereldoorlog. Scheepswerf Béliard-Crighton. Voorpostenboot (08)