Foto : Vaderlandse plechtigheid aan het Monument voor de gesneuvelde van het 3de en 23ste Linieregiement
Omschrijving

 
Zwart/wit foto Antony 140631-1 - Formaat : 24 x 30 cm. – Deze broederbond van oudstrijders kwamen samen voor hun buitengewone jaarlijkse vergadering in Oostende. Een tweehondertal leden namen er deel aan. ’s Morgens werden er bloemen gelegd  aan de voet van het oorlogsmonument in de Graaf de Smet de Naeyerlaan.
Bron : De Zeewacht 20/06/1931
Voor artikel zie pdf-bestand

14/
06/
1931