Foto : Vaderlandse plechtigheid aan het Monument voor de gesneuvelden van het 3de en 23ste Linieregiment
Omschrijving

Zwart/wit foto Antony 140631-2 - Formaat : 24 x 30 cm. – De Broederbond van Oudstrijders kwam samen voor hun buitengewone jaarlijkse vergadering in Oostende. Een tweehonderdtal leden namen er deel aan. ’s Morgens werden bloemen gelegd aan de voet van het oorlogsmonument in de Graaf de Smet de Nayerlaan. Op de voorgrond zie je nog  tramsporen en op de achtergrond links de officiersmess.
Bron : De Zeewacht 20/06/1931
Voor artikel zie pdf-bestand

14/
06/
1931
Bestanden