Foto : Vismijn
Omschrijving
Verkoop van de vis. De afslager die de te koop aangeboden vis in afdalende reeks afroept en hem ten slotte aan de hoogst biedende verkoopt. Hij roept over welke vissoort, sortering en gewichten het gaat. Hij wordt bijgestaan door een schrijver en een tweede schrijver. Zij noteren de prijzen van de verkochte vis, de soort vis, de hoeveelheid en de koper. - Map 023 A-50
1965
Pagina
18