Foto : Walraversijde. Bouw van bezoekers- en tentoonste llingsruimte (11)