Foto : Walraversijde. Bouw van bezoekers- en tentoonste llingsruimte (13)