Foto : Zeevaartschool
Omschrijving

Formaat : 17 x 22 cm. - Voormalige Staatsmarineschool, Slijkensesteenweg 2-4. Gebouwd in de internationaal "moderne stijl" naar ontwerp van architect P. Verbruggen uit Brussel. Ca. 1995 sloot de school tengevolge van de afnemende belangstelling voor het zeemanschap. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002. Thans in gebruik door het Havenbedrijf Oostende