Guido Gezelle, Paster Pype en de Oostendse visserij. - Met foto van de pastorie van Stene-Dorp en een brief van Paster Pype aan Guido Gezelle (5 augustus 1898)