Halve eeuw in dienst van kinderen : Sarah Vergote (78), van kleuterleidster tot directrice lager middelbaar