Hebben de maten en gewichten in de loop der tijden wijzingen ondergaan?