Heemkring met twee oorlogen
Omschrijving
De Plate in Oostende Foto : Omer van de heemkundige ring De Plate, tijdens de opening van de merkwaardige  expo over de beide wereldoorlogen in Oostende. In zijn gezelschap de kringleden die de expo hielpen opzetten en hun archief ter beschikking stelden.
28-05-1990