Heemkundige dag van het Westvlaams verbond van kringen voor heemkunde op zaterdag 23 april 1994 in het Heemmuseum De Plate