Herinnering aan eregids en erebestuurslid Maria Vieren