Het "bonte wereldje" van de Oostendse Heemkring "De Plate", geschaard rond haar tweede "Hoofdman" (1974-1999), wijlen August Van Iseghem