Het paviljoen van de Stad Oostende op de wereldtentoonstelling van Gent 1913