Hoe een mens uit de boot kan vallen : Marcel Deprez weet er alles van : een ongeluk komt nooit alleen. - Met 3 foto's van o.a. Marcel Deprez aan boord van de O.216 (1987) en (1996)