HOUTSKOOLTEKENING. 'Buste dame ' Studie zieke moed...