James Ensor : een bibliografische uiteenzetting over zijn leven en werk