KBG-afdeling Zandvoorde - (Vereniging van de week)