Kort monumentennieuws : Oostende : De Bolle gesloopt