Langs de stapsteen sterven : de monoliet als funeraire metafoor