Met 1376 stemmen bij CVP-top : Jan Piers zette onwetende Fernand Bourgois op verkiezingslijst van de christelijken