Monumenten, beelden en gedenkplaten in Oostende : CLIX : Basreliëf bestuursgebouw RMT